Dự án chung cư

Phong thủy

Hóa giải: Âm tà sát

Rất nhiều các loại sát khí được sinh ra vô tình hay hữu ý trong cuộc sống và ảnh hưởng không tốt đến ngôi nhà của mỗi người. Tùy vào trường hợp phạm phải, mà tìm cách hóa giải.

Dự án chung cư