Dự án chung cư

Chung cư new skyline văn quán hà đông

CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

PHỤ TRÁCH DỰ ÁN:  0976 567 755

I/ GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

chung cu new skyline van quan

Bạn và gia đình đang cần tìm kiếm căn hộ chung cư hiện đại, sang trọng, thuận tiện giao thông mà chi phí phù hợp với mức thu nhập của gia đình thì chung cư New Skyline Văn Quán Hà Đông sẽ là lựa chọn số 1 của bạn

– Dự án nhà ở chung cư New skyline Văn Quán Hà Đông do tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng HUD) làm Chủ đầu tư.

– Vị trí: Chung cư New Skyline được xây dựng trên lô đất CC2 –  Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

– Thiết kế: Công ty TNHH thiết kế toàn cầu RDC Việt Nam (Singapore).

–  Đơn vị thi công:  Công ty Posco E&C Việt Nam

–  Giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng (CCU)

II/ QUY MÔ DỰ ÁN CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

– Chung cư New Skyline Văn Quán Hà Đông được xây dựng với hai tòa tháp, tòa A và B cao 36 tầng nổi và 02 tầng hầm.

* Tầng 1 bao gồm 18 cửa hàng, kiot được đánh số từ 101 ~ 118 với diện tích thay đổi từ  27.8 ~ 179m2 .

* Tầng 2 là tầng dịch vụ thương mại: Với diện tích mặt bằng kinh doanh là 1572.2m2.

* Tầng 3 là tầng dịch vụ thương mại: Với diện tích mặt bằng kinh doanh là 1770m2.

* Tầng 4: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1821,7m2

* Tầng 5: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1856.8 m2

* Tầng 6: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1428.5 m2

* Tầng 7 và tầng 15 là căn hộ thông tầng với diện tích từ 192.1 ~ 268.7m2.

* Tầng 36 là căn hộ Penhouse với diện tích từ 202.5 ~ 279m2.

* Tầng 8 căn hộ cao cấp với mật độ 8 căn/sàn (diện tích các căn có sự thay đổi so với tầng 9 ~ 14)

* Từ tầng 9 ~ 14 là căn hộ cao cấp với mật độ 8 căn/sàn.

* Tầng 16 là căn hộ cao cấp với mật độ 6 căn/sàn (diện tích có sự thay đổi so với tầng 17 ~ 35)

* Từ tầng 17 ~ 35 là căn hộ cao cấp với mật độ 6 căn/sàn.

III/ THIẾT KẾ CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN

1. Tầng 1: là tầng dịch vụ thương mại với 18 Kiốt được đánh số từ 101 ~ 118; diện tích các Kiốt từ 23.8 ~ 179m2

2. Tầng 2: là tầng dịch vụ thương mại: Với diện tích mặt bằng kinh doanh là 1572.2m2

3. Tầng 3: là tầng dịch vụ thương mại: Với diện tích mặt bằng kinh doanh là 1770m2

4. Tầng 4: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1821,7m2

5. Tầng 5: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1856.8 m2

6. Tầng 6: là văn phòng cho thuê với tổng diện tích là 1428.5 m2

7. Tầng 7 và tầng 7 lửng là căn hộ thông tầng:

+ Tòa tháp A có 04 căn:

– Căn 702: S= 267.2m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 704: S=220.7m2 cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 706: S=220.7m2 cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn 708: S= 267.2m2 cửa vào Đông nam, ban công Tây Bắc

+Tòa tháp B có 03 căn

– Căn 702: S=266m2 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 704: S=220.6m2 cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

– Căn 706: S=267.2m2 cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– 01 sân chơi: S= 69.5m2.

– Ở tầng 7, giữa 2 tòa tháp A và B là bể bơi (6.5m x 22m), S= 143m2 

– Tầng 7 lửng: là mặt bằng câu lạc bô với S=361.7m2

8. Tầng 8 : là tầng căn hộ, mỗi tòa tháp A và B  có 08 căn hộ/1 sàn,

8.1. Tòa tháp A

– Căn 802 (S=131.4m); cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 804 (S=98.9m2);  cửa vào Đông Bắc, ban công Đông nam

– Căn 806 (S=98.9m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn 808 (S=131.4m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 810 (S=126.3m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 812 (S=97.3); cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 814 (S=97.3); cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

– Căn 816 (S=126.3m2) cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

8.2. Tòa tháp B

– Căn 802 (S=131.4m2); cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 804 (S=98.9m2);  cửa vào Tây Nam, ban công Đông nam

– Căn 806 (S=98.9m2); cửa vào Tây nam, ban công Tây Bắc

– Căn 808 (S=131.4m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 810 (S=126.3m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 812 (S=97.3); cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 814 (S=97.3); cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 816 (S=126.3m2) cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

9.Tầng 9~14 : là mặt bằng căn hộ với 8 căn/1 sàn/1 tòa tháp với các diện tích như sau:

9.1. Tòa tháp A

– Căn 02 (S=124.8m2); cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn số 04 (S=98.2m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Đông nam

– Căn số 06(S=98.2m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 08 (S=124.8m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 (S=126.4m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 (S=97.2m2); cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 14 (S=97.2m2; cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

–  Căn số 16 (S=126.4m2) cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

9.2. Tòa tháp B

– Căn 02 (S=124.8m2); cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn số 04 (S=98.2m2); cửa vào Tây Nam, ban công Đông nam

– Căn số 06(S=98.2m2); cửa vào Tây nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 08 (S=124.8m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 (S=126.4m2); (S=126.3m2); cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 (S=97.2m2); cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 14 (S=97.2m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

–  Căn số 16 (S=126.4m2) cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

10. Thông tầng 15 và tầng 15 lửng : là căn hộ thông tầng, mỗi  tháp A và B đều có 06 căn với các loại diện tích:

10.1. Tòa tháp A

– Căn 02 – S=250.7m2; cửa vào Tây bắc, ban công Đông Nam

–  Căn  04 – S=192.1m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 06 – S=192.1m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

–  Căn số 08 – 250.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 – S=268.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

–  Căn số 12 – S=268.7m2. cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

10.2. Tòa tháp B

– Căn 02 – S=250.7m2; cửa vào Tây bắc, ban công Đông Nam

–  Căn  04 – S=192.1m2; cửa vào Tây nam, ban công Đông Nam

– Căn 06 – S=192.1m2; cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

–  Căn số 08 – 250.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 – S=268.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

–  Căn số 12 – S=268.7m2. cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Ở giữa 2 tòa A và B là phòng tập Gym đa năng S=425m2 (25m x17m)

– 4 sân chơi (S=66.2m2).

CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

11. Tầng 16: mỗi tòa tháp có 06 căn hộ với các loại diện tích:

11.1. Tòa tháp A

– Căn 02 – S=132.2m2;  cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 04  – S=98.1m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn số 06 – S=98.1m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn số 08- S=132.2m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

–  Căn số 10 – S=142.8m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 – S=142.8m2 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

11.2. Tòa tháp B

– Căn 02 – S=132.2m2;  cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 04  – S=98.1m2; cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

– Căn số 06 – S=98.1m2; cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 08- S=132.2m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

–  Căn số 10 – S=142.8m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 – S=142.8m2 cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

 Và có 4 sân chơi, mỗi sân chơi có S=25.9m2.

CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

12. Tầng 17 ~ 35. Mỗi sàn có 06 căn với các loại diện tích.

12.1. Tòa tháp A

Căn 02 – S=125.7m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

Căn 04 – S= 97.3m2;  cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

Căn 06 – S=97.3m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

Căn số 08 – S=125.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 10 – S=135.5m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 12 – S=135.5m2. cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

12.2. Tòa tháp B

Căn 02 – S=125.7m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

Căn 04 – S= 97.3m2;  cửa vào Tây Nam, ban công Đông Nam

Căn 06 – S=97.3m2; cửa vào Tây Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 08 – S=125.7m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 10 – S=135.5m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

Căn số 12 – S=135.5m2. cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

13. Tầng 36 căn hộ Penhouse: Mỗi sàn có 06 căn hộ Penhouse với các loại diện tích,

13.1. Tòa tháp A

–  Căn 02 – S=260.8m2; cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

–  Căn 04 – S=202.5m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Đông Nam

– Căn 06 – 202.5m2; cửa vào Đông Bắc, ban công Tây Bắc

– Căn 08 – S=260.8m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 10 – S=279m2; cửa vào Đông Nam, ban công Tây Bắc

– Căn số 12 – S=279m2.cửa vào Tây Bắc, ban công Đông Nam

IV/ TIỆN ÍCH CỦA DỰ ÁN CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

Chung cư New Skyline Văn Quán nằm tại ngã tư đường Nguyễn Khuyến và đường 19/5 bên cạnh hồ Văn Quán Hà Đông. Dự án có vị trí đắc địa nhất khu vực Hà Đông – Hà Nội với đầy đủ tất cả các cơ sở hạ tầng, tiện ích và các dịch vụ giải trí xung quanh.

+ Cách ủy ban nhân dân quận Hà Đông 1.2km

+ Cách bệnh viện Hà Đông 1.7km

+ Cách bệnh viện 103 khoảng 2km

+ Cách ga tàu điện Hà Đông 1.0 km

+ Cách siêu thị mua sắm Coop.Mart 500m

+ Chung cư New SkyLine Văn Quán lợi thế gần các trường đại học lớn như: Học Viện An Ninh, Đại học Kiến trúc, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa hoc tự nhiên,…

+ Gần các đô thị lớn như: Khu đô thị Xa La, KĐT Văn Phú, KĐT Hyundai Hillstate, Mulberry Lane, Làng Việt Kiều Châu Âu…

CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

V/ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG

Tiến độ  thanh toán chia thành 5 đợt:

– Đợt 1: Chậm nhất 10 ngày từ khi  hợp đồng có hiệu lực khách hàng đóng 30% GTHĐ.

– Đợt 2: Chậm nhất 30 ngày từ khi  hợp đồng có hiệu lực khách hàng đóng  tiếp 20% GTHĐ.

Đợt 3: Chậm nhất 60 ngày từ khi  hợp đồng có hiệu lực khách hàng đóng  tiếp 20% GTHĐ.

Đợt 4 : Chậm nhất 10 ngày từ khi bên bán thông báo cho bên mua đóng tiếp 25% GTHĐ và 2% KPBT để nhận bàn giao nhà.

– Đợt 5: Chậm nhất 10 ngày từ khi bên bán thông báo bàn giao giấy chứng nhận, khách hàng đóng 5% còn lại.

VI/ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết:

– Thông tin nhanh và chính xác nhất.

– Giá bán từ Chủ đầu tư HUD

– Tư vấn tận tâm nhất

– Pháp lý đảm bảo nhất.

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CHUNG CƯ NEW SKYLINE VĂN QUÁN

HOTLINE: 0985.914.686

Tin tương tự

STT Tiêu đề Diện tích Giá bán Ngày đăng
1 Biệt thự TT6 Tây Nam Linh Đàm 12/10/2016
2 Biệt thự TT5 Tây Nam Linh Đàm 11/10/2016
3 Biệt thự TT4 Tây Nam Linh Đàm 10/10/2016
4 Chung cư vp4 linh đàm 09/10/2016
5 Chung cư vp2 linh đàm 09/10/2016
6 Biệt thự vân canh hud giá gốc chủ đầu tư 09/10/2016
7 Vân Canh HUD 09/10/2016
8 Biệt thự Vân Canh Hud 09/10/2016
9 Biệt thự TT3 Tây Nam Linh Đàm 09/10/2016
10 Biệt thự TT2 Tây Nam Linh Đàm 09/10/2016
11 Biệt thự TT1 Tây Nam Linh Đàm 09/10/2016
12 Mở bán chung cư Green House Việt Hưng 06/08/2016
13 Bán căn hộ chung cư Green House Tòa GH5 – GH6 06/08/2016
14 2 phòng ngủ ban công Đông Nam chung cư Green House 06/08/2016
15 Chung cư GH5, GH6 tại lô đất CT17 khu đô thị Việt Hưng 06/08/2016
16 Bán Liền kề Tây nam Linh Đàm 06/08/2016
17 Dự án liền kề tây nam linh đàm 06/08/2016
18 Mở bán đất liền kề tây nam Linh Đàm 06/08/2016
19 Đất liền kề Tây Nam Linh Đàm 06/08/2016
20 HUD3 Mở Bán Chung Cư Số 60 Nguyễn Đức Cảnh 06/08/2016
21 Cần bán liền kề 30 ô số 7 dự án vân canh hud 06/08/2016
22 Bán liền kề Vân Canh HUD, ô 17 liền kề 32 06/08/2016
23 Vân Canh HUD-Liền kề HUD4 06/08/2016
24 Vân Canh HUD-Liền kề HUD3 06/08/2016
25 Cần bán gấp ô 17 LK36 dự án Vân Canh HUD 06/08/2016
26 Ô 16 liền kề 42 khu đô thị mới vân canh hud 06/08/2016
27 Cần bán Ô 02 liề kề 42 khu đô thị mới vân canh hud 06/08/2016
28 Liền kề 39 ô 34 khu đô thị mới vân canh hud 06/08/2016
29 Liền kề 39 ô 43 khu đô thị mới vân canh hud 06/08/2016
30 Cần bán liền kề Vân Canh HUD, liền kề 39 ô 07 06/08/2016
31 Bán liền kề Vân Canh HUD, ô 17 liền kề 42 06/08/2016
32 Cần bán liền kề Vân Canh HUD, liền kề 42 ô 11 06/08/2016
33 Bán liền kề Vân Canh HUD, liền kề 42 ô 19 06/08/2016
34 Bán liền kề Vân Canh HUD, liền kề 39 ô 15 06/08/2016
35 Bán biệt thự Vân Canh HUD ô 01 BT10 06/08/2016
36 Bán biệt thự Vân Canh HUD ô 04 BT10 06/08/2016
37 Cần bán biệt thự Vân Canh HUD 06/08/2016
38 Chung cư new skyline văn quán hà đông 06/08/2016
39 Phân phối Biệt thự tây nam Linh Đàm 06/08/2016
40 Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh 06/08/2016
41 Bán căn 1101 chung cư D2CT2 tây nam Linh Đàm, căn góc Đông Nam 31/05/2016
42 Bán các căn góc 97m2 chung cư New Skyline Văn Quán giá gốc, tầng, hướng đẹp 97 2,7 tỷ 30/05/2016
43 Bán biệt thự TT5D ô số 10 KĐT tây nam hồ Linh Đàm, 220m2 hướng Nam 220 14 30/05/2016
44 Chính chủ bán căn hộ 1808 chung cư A1CT2 tây nam Linh Đàm giá rẻ 105 LH 25/05/2016
45 Bán biệt thự TT3 tây nam Linh Đàm 220m2, xây song lập sổ đỏ chính chủ 220 20/05/2016
46 Bán căn góc Đông Nam chung cư New Skyline Văn Quán view Hồ thoáng mát. 97 2,8 tỷ 18/05/2016
47 Phân phối chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh giá gốc trực tiếp từ chủ đầu tư 11/05/2016
48 Bán căn hộ 2 phòng ngủ chung cư A1CT2 tây nam Linh Đàm 76m2 76 23 10/05/2016
49 Phân phối độc quyền chung cư New Skyline Văn Quán, nhiều căn đẹp, tầng đẹp 105 Liên hệ 09/05/2016
50 Bán căn 1012 chung cư VP4 Linh Đàm, 2 phòng ngủ 90,7m2 90,7m2 Liên hệ 04/05/2016

Dự án chung cư